Kościoły

Kościoły i budownictwo sakralne Wejherowa mogą służyć za kompendium stylów architektonicznych. Korzenie stojącej przy rynku kolegiaty pw. św. Trójcy sięgają XVII w. Zabytkową wartość zachowały ołtarze, rokokowa ambona i chrzcielnica oraz obraz ukrzyżowania z 1629 r. szkoły Rubensa. W barokowym, franciszkańskim kościele św. Anny z XVII w. (ul. Klasztorna) zwróć szczególną uwagę na ołtarze, a zwłaszcza na cudowny obraz Matki Bożej Wejherowskiej. Jeśli bliski Ci jest neogotyk, odwiedź też kościół św. Stanisława Kostki z początku XX w. (ul. 3 Maja). Dla pątników szczególne znaczenie mają kaplice na Kalwarii Wejherowskiej zbudowanej w XVII w. 

Szukając historycznych smaczków w świątyniach powiatu wejherowskiego, odwiedź kościół św. Wawrzyńca w Luzinie, gdzie znajduje się zabytkowy krucyfiks z XVII w., chrzcielnica i kamienna kropielnica w kruchcie. Interesujący jest też kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi z największą w Europie mozaiką, a także stuletnia świątynia w Górze z oryginalnym starym wyposażeniem.