Droga Krzyżowa i inscenizacja Męki Pańskiej

Stare kaszubskie przysłowie głosi: Kto za życia Kalwarii nie obejdzie, ten po śmierci na kolanach obejść ją musi.

Droga Krzyżowa lekcja historii

Droga Krzyżowa i inscenizacja Męki Pańskiej, a także odpusty i inne nabożeństwa odbywają się na wzgórzach Kalwarii Wejherowskiej. Drogi Krzyżowe odprawiane są na kalwarii w każdy piątek Wielkiego Postu. Ich ukoronowaniem jest Misterium Męki Pańskiej, z roku na rok przyciągające coraz więcej wiernych. Przygotowuje je grupa teatralna Misternicy Kaszubscy z Wejherowskiego Centrum Kultury.

Salut feretronów

Szczególnym rytuałem pielgrzymów przybywających na odpust do Wejherowa jest salut feretronów, które kłaniają się podczas powitań i pożegnań poszczególnych grup pątników. Ten ceremoniał możesz zobaczyć tylko w Wejherowie. Opiekujący się Kalwarią franciszkanie od XVIII w. wydają modlitewniki, zwane kalwaryjkami. W przeszłości chroniły miejscową ludność przed wynarodowieniem.

Kalendarium

Sprawdź kalendarium uroczystości organizowanych przez Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Wejherowie.

Kontakt i informacje

Pielgrzymkowo-Turystyczna
Sanktuarium Pasyjno-Maryjne

ul. Reformatów 19
84-200 Wejherowo

tel. 58 672 17 55