Książnica im. Gerarda Labudy

Placówka, której otwarcie planowane jest w 2020 r., ma upamiętniać postać prof. Gerarda Labudy – wybitnego znawcy historii powszechnej, Polski, w tym Pomorza i Kaszub. Sercem Książnicy jest zlokalizowany na parterze księgozbiór naukowca, który został złożony z 26 tys. wolumenów. Wprawdzie goście Książnicy nie mogą wchodzić do tej sali, ale animacja z sylwetką profesora, wyświetlana w wąskim korytarzu między regałami, intryguje i zachęca do poznania jego świata.

Wielki historyk

Przy schodach prowadzących na piętro, gdzie urządzono wystawę poświęconą Gerardowi Labudzie, znajdują się szklane panele z kalendarium życia uczonego – zarówno w języku polskim, jak i kaszubskim. Wyeksponowane tu daty są związane z najważniejszymi wydarzeniami w życiu historyka.

Kaszuby oczami profesora

Wystawa na piętrze to spotkanie z historią Kaszubów w ujęciu prof. Labudy. Poznajemy tu sylwetkę uczonego i jego koncepcję historii Kaszubów. Informacje są zamieszczone w gablotach mających postać wysuwanych szuflad. Narracja dotycząca historii Kaszubów, prowadzona po dwóch stronach tablic ekspozycyjnych z półprzepuszczalnego szkła, ujmuje ją w dwóch perspektywach – wewnętrznej (lokalnej) i zewnętrznej (w odniesieniu do dziejów Polski).

Powiat stawia na kulturę

Piękny obiekt zrealizowany przez Powiat Wejherowski ma pełnić ważną funkcję kulturotwórczą jako przestrzeń organizacji wystaw czasowych, wykładów, konkursów, warsztatów, szkoleń, spotkań. Ma również sprzyjać promocji nauki, zwłaszcza historii i kultury, także współpracy międzynarodowej w tym zakresie.